Spacer: kierunek północ

Spacer przez historyczny zespół ruralistyczno-kuracyjny wpisany do rejestru zabytków, dawny zajazd Johana Adlera założyciela Orłowa, domki rybackie i domy kuracyjne, najstarszy polski, nadmorski rezerwat przyrody Kępa Redłowska, poszukiwanie śladów dawnego historycznego, leśnego parku kuracyjnego.