Spacer: kierunek południe

Spacer w kierunku Kolibek, zwiedzanie dawnego nadmorskiego majątku ziemskiego polskich rodów arystokratycznych, zabytkowa stajnia i dwór Witołda Kukowskiego, ostatniego właściciela Kolibek, poszukiwanie pozostałości po legendarnej Grocie Marysieńki, zwiedzanie wysepki między jezdniami alei Zwycięstwa z oznaczoną staraniem Towarzystwa Przyjaciół Orłowa lokalizacją dawnego, nieistniejącego kościółka św. Józefa, stary cmentarz międzywojenny, pozostałości okopów 2 Morskiego Pułku Strzelców z września 1939 roku, ślady dawnego punktu granicznego między Polską a Wolnym Miastem Gdańsk, prawda o łamaniu szlabanu granicznego we wrześniu 1939.